Udvikling

2021 - 2022 Energinet

1/4/2024
2021 - 2022 Energinet
Freelancer
Lars Hedegaard Jørgensen
Lars Hedegaard Jørgensen
Backend og Azure-udvikler

Jeg bidrog til udviklingen af et nyt modul til en portal, der håndterer indmelding af forskellige budtyper for el-markedsaktører. Dette modul resulterede i en besparelse på flere millioner i forhold til tidligere løsninger. Desuden var jeg en del af teamet, der implementerede en ny Driftsplanlægningsportal for el-markedsaktører, som opererer på Microsoft Azure Cloud og bruger REST API som grænseflade. Arbejdet blev udført inden for rammerne af Energinets SAFe-miljø. Mine ansvarsområder og opgaver inkluderede: - Udvikling ved brug af C# .NET Core. - Implementering af Azure Serverless Functions. - Integration med tredjepartssystemer, herunder Nordic Fifty’s budsystemer. - Integration med interne BizTalk-tjenester. - Udførelse af acceptance- og integrationstest. Anvendte teknologier: C#, .NET Core, Azure Serverless Functions, REST API, Azure DevOps, BDD, TDD, SpecFlow, Service Bus, Clean Architecture, OpenAPI, MS SQL, XML, SAFe, CI/CD