Udvikling

2022 - 2023 Dansk Industri

1/4/2024
2022 - 2023 Dansk Industri
Freelancer
Lars Hedegaard Jørgensen
Lars Hedegaard Jørgensen
Backend og Azure-udvikler

Jeg spillede en nøglerolle i samarbejdet med IT-afdelingen hos Dansk Industri, hvor jeg effektivt implementerede nye C# integrationer og løsninger til gavn for både organisationens medlemmer og den interne administration. Derudover bidrog jeg betydeligt til forbedringen af eksisterende applikationer, hvilket forbedrede deres funktionalitet og hastighed. Jeg arbejdede under Dansk Industris agile framework. Mine ansvarsområder og opgaver inkluderede: Nyudvikling - Udviklede en automatiseret proces til opdatering af medlemsdata ved at integrere Lassox/CVR, hvilket forbedrede datahåndtering og nøjagtighed. - Implementerede GDPR-kompatible anonymiseringsfunktioner for at sikre databeskyttelse og overholdelse af lovgivningen. - Udviklede et notifikationssystem for at advare om udløbende certifikater på Azure, hvilket forbedrede systemets sikkerhed og pålidelighed. - Skabte en FTP-klient til integration med BizTalk, hvilket effektiviserede dataoverførsler og kommunikation. API-integrationer - Integrerede effektivt systemer med Industriens Barselsfond, Axapta, Picasso, MemberCare, SuperOffice, Microsoft Intune, TopDesk, Get Organized (GO) og Digitalt Beredskab. Hvilket forbedrede dataflow og funktionalitet på tværs af platforme. Tooling - Implementerede og optimerede FTP-tooling for BizTalk, hvilket forbedrede systemets effektivitet og brugeroplevelse. - Implementerede en POC med OpenTelemetry og New Relic for sporbarhed i Azure og on-premise systemer. Opgradering af eksisterende kode - Opgraderede eksisterende kodebaser til .NET 6, hvilket resulterede i forbedret ydeevne og fremtidssikring af applikationerne. - Succesfuldt migreret fra Azure Logic Apps til Azure Functions, hvilket resulterede i en markant forbedring af dataprocesserings hastighed med op til 150%. Denne ændring førte til øget effektivitet samtidig med at den gav større kontrol og fleksibilitet i systemets drift. Anvendte C# som de primære programmeringssprog og ASP.NET Core som det primære framework til webudvikling. Azure-teknologier, herunder Service Bus, Event Grid, Serverless Functions (inklusive Durable Functions) og Web Apps. Azure DevOps med Agile/Scrum-metodikker til projektstyring og samarbejde. Udviklede Yaml + Bicep pipelines for Azure DevOps, hvilket optimerede CI/CD-processer og infrastruktur som kode-initiativer.