Blog

8 min læsetid

Fordele og udfordringer ved at være selvstændig freelancer

Overvejer du at starte som freelancer? Opdag her hvordan du lancerer din freelance-karriere, de potentielle indtægtsmuligheder og de udfordringer du kan støde på. Artiklen tilbyder konkrete tips og råd for at klare overgangen fra fast ansættelse til et selvstændigt og fleksibelt arbejdsliv.

En illustration af en freelancer der arbejder
Skrevet af
Silas Helden
Udgivet
30/4/2024
Opdateret
30/4/2024

Nøglepunkter

 • En freelancer har fleksibilitet og frihed til at vælge arbejde, kunder og arbejdstider, men bærer også ansvaret for egen forretning, herunder finansiel planlægning og skattebetalinger.
 • Freelancing tilbyder muligheder for at arbejde med en mangfoldighed af projekter og udvikle unikke kompetencer, men indebærer samtidig udfordringer såsom finansiel usikkerhed og behovet for selv at skaffe kunder.
 • For at blive en succesfuld freelancer skal man have stærke kompetencer inden for tidsstyring, personlig markedsføring, opbygning af netværk og effektiv kommunikation med kunder.
En freelancer der arbejder selvstændig

Hvad er en freelancer og hvordan fungerer det?

En selvstændig freelancer er en person, der tilbyder sin ydelse inden for et givent fagområde og udfører specifikke arbejdsopgaver på kontraktbasis for andre virksomheder. Dette kan være inden for en bred vifte af områder, herunder:

 • programmering
 • tekstforfatning
 • korrekturlæsning
 • og meget mere. En freelancer kan derfor tilpasse sig forskellige opgaver og brancher.

De fleste freelancere sælger deres tid og ekspertise på kontraktbasis, ofte med kortere og klart definerede opgaver i forskellige brancher, og det er sådan fungerer freelancing og hvordan freelancer fungerer, når de løser opgaver.

Virksomheder hyrer freelanceren og andre freelancere for at købe deres tid til at udføre specifikke opgaver som hjemmesideoptimering eller tekstkorrektur. Dette er en væsentlig forskel fra traditionelle ansatte, som er ansat af virksomheden og arbejder inden for virksomhedens rammer.

Selvstændig erhvervsdrivende vs fastansat

En af de mest markante forskelle mellem freelancere og fastansatte er graden af frihed og fleksibilitet i arbejdstid og -sted. Som freelancer er man sin egen chef. Man kan vælge, hvilke opgaver man vil løse, hvem man vil arbejde for, og ofte også hvornår og hvor man vil arbejde. Dette kan være meget tiltrækkende for mange mennesker, der værdsætter en høj grad af selvbestemmelse i deres arbejdsliv.

På den anden side, fastansatte arbejder inden for mere strukturerede rammer. De har:

 • Faste arbejdstider
 • Arbejder oftest på et fast arbejdssted
 • Har en fast løn, som de kan regne med hver måned
 • Desuden har fastansatte ofte adgang til forskellige former for personalegoder, som freelancere ikke har.

Freelancerens rolle på arbejdsmarkedet

Freelancere spiller en vigtig rolle på arbejdsmarkedet, især i forhold til virksomheders omkostninger. Ved at hyre freelancere kan virksomheder spare på faste omkostninger såsom skatter, sundhedsforsikring og pensionsbidrag. Virksomheder betaler kun freelancere for den periode, hvor deres færdigheder er nødvendige, hvilket kan være mere omkostningseffektivt end at have fuldtidsansatte.

Desuden kan freelancere hjælpe med at øge effektiviteten og kommunikationen i projekter. Dette skyldes, at virksomheder har direkte adgang til freelancernes færdigheder og kan derfor lettere koordinere opgaver uden mellemled. På den anden side kan det dog være forbundet med ekstra omkostninger at rekruttere og introducere nye freelancere til virksomhedens processer og strategier.

Fordele ved at være freelancer

Illustration af en freelancer med økonomiske symboler

At være freelancer har mange fordele. En af de mest overbevisende fordele er friheden. Som freelancer har man en stor grad af frihed i forhold til at vælge, hvilke opgaver man vil påtage sig, hvem man vil arbejde for, og hvordan og hvor man vil arbejde. Denne frihed inkluderer også fleksibilitet i valg af arbejdstid og mulighed for at vælge blandt forskellige samarbejdspartnere.

En anden fordel er alsidigheden i arbejdslivet. Som freelancer har man mulighed for at arbejde på tværs af forskellige projekter, mennesker, virksomheder og brancher. Dette giver et alsidigt arbejdsliv, hvor man konstant lærer nyt og udvikler sine færdigheder.

Finansielle fordele

En af de mest tiltalende fordele ved at være freelancer er potentialet for at tjene mere end i en fastansat position. Som freelancer modtager man direkte overskuddet fra sit arbejde, hvilket kan resultere i en højere indtjening. Desuden har freelancere mulighed for at påtage sig forskelligartede projekter, hvilket kan øge indtægtspotentialet sammenlignet med fastansatte.

På den anden side kan freelancere opleve vanskeligheder med skattesystemet. Dette kan omfatte, hvornår og hvordan man skal betale skat, hvilke fradrag man har ret til, og om man skal betale moms for sin ydelser. Det er derfor vigtigt at sætte sig godt ind i reglerne omkring skat og moms, når man er freelancer.

Personlig udvikling og faglig specialisering

At være freelancer giver unikke muligheder for personlig udvikling for forskellige mennesker. Dette kan omfatte:

 • At udvikle nye færdigheder indenfor mange forskellige fag
 • Lære at arbejde mere selvstændigt
 • Få en større forståelse for ens egen arbejdsstil og præferencer
 • Opnå en større selvforståelse
 • Bedre tilpasse sig forandringer i arbejdslivet

En anden vigtig fordel er muligheden for faglig specialisering inden for forskellige fag. Som freelancer har man mulighed for at specialisere sig inden for de fagområder, man finder mest spændende. Dette kan give en større dybde i ens faglige viden og gøre en mere attraktiv for potentielle kunder.

Udfordringer og ulemper ved freelancearbejde

Selvom der er mange fordele ved at være freelancer, er der også nogle udfordringer og ulemper, man skal være opmærksom på. En af de største udfordringer er den finansielle ustabilitet. I modsætning til fastansatte, som modtager en stabil løn, kan freelancere opleve svingende indtjening afhængig af arbejdsmængden.

Desuden har freelancere ansvaret for at skaffe kunder og administrere deres egen forretning. Dette kan være en stor udfordring, især for personer, der er nye inden for freelancing. Det kan også være en udfordring at balancere arbejdet mellem forskellige projekter og virksomheder.

Håndtering af regnskab og skat

Illustration af freelancer med mange dokumenter

Som freelancer skal man håndtere sit eget regnskab og betale sin egen skat. I Danmark skal man have et registreret CVR-nummer og en enkeltmandsvirksomhed, hvis man forventer en årlig omsætning på over 50.000 kr.. En plan for bogføring og forståelse af juridiske krav, herunder indrapportering af skat og momsregistrering, er essentiel for nye freelancere.

Det er også vigtigt for freelancere at have et effektivt faktureringssystem og skabelon for at sikre rettidig betaling fra kunder. Freelancere betaler skat enten gennem A-skat hvis de er ansat hos en virksomhed, eller gennem B-skat ved modtagelse af honorar via faktura. Konsultation med en revisor kan sikre korrekt skattebetaling for freelancere, især for dem, der er nye til selvstændig virksomhed.

Netværk og kundeskaffelse

Netværk og kundeskaffelse er afgørende for freelancere. At opbygge et professionelt netværk kan sikre nye projekter og danne varige relationer inden for deres branche. Det anbefales at deltage i brancherelaterede events, deltage aktivt i online grupper og debatter, samt udnytte LinkedIn til netværk og selvpromovering.

Freelancere kan også optimere deres tilstedeværelse på freelance-websites og professionelle databaser for at øge mulighederne for at blive opdaget af potentielle kunder og samarbejdspartnere. At identificere relevante kunder kan opnås ved at vise, hvordan freelancerens unikke kompetencer kan bidrage til specifikke projekter.

Sådan kommer du i gang som freelancer

Illustration af en freelancer vælger sin niche

Hvis du er interesseret i at blive freelancer, er der flere trin, du skal følge. Først skal du vælge din niche og definere dine kompetencer. Dette vil være afgørende for, hvilke typer opgaver du kan påtage dig, og hvilke kunder du vil være i stand til at tiltrække.

Dernæst skal du:

 1. Oprette en virksomhed
 2. Have en opsparing på 3 til 6 måneder, før du starter fuldtids freelancearbejde. Dette vil give dig en økonomisk buffer i tilfælde af, at du ikke straks kan finde nok opgaver.
 3. Du kan finde dine første jobs via freelanceplatforme eller gennem dit netværk, såsom tidligere arbejdsgivere.

Vælg din niche og definer dine kompetencer

Når du vælger din niche, er det afgørende at finde en balance, så niche ikke er for smal til at begrænse antallet af opgaver eller for bred, hvilket kan forhindre at skille sig ud. Det er også vigtigt at fastsætte mål og succeskriterier for sig selv som freelancer tidligt i processen.

En stærk portefølje er også afgørende for at tiltrække kunder. Din portefølje skal informere potentielle kunder om dine kompetencer og erfaringer, og overtale dem til at vælge dig til deres opgaver.

Markedsføring og synlighed

Som freelancer er det vigtigt at markedsføre sig selv og sine tjenester. Dette kan gøres ved at opretholde et stærkt personligt brand og en professionel portefølje. Freelancere kan bruge sider som Behance, Dribble og Adobe Portfolio til at oprette en professionel portefølje.

Desuden bør freelancere investere tid i at:

 • Udvikle et overbevisende CV
 • Udvikle en strategi for at markedsføre deres tilgængelighed og kompetencer til potentielle kunder
 • Skabe indhold af høj kvalitet for at øge synligheden og positionere sig som eksperter i deres felt.

Tips til succesfuld freelancing

Der er mange tips til, hvordan man kan blive en succesfuld freelancer. En af de vigtigste er at betragte sine kunder som sin egen virksomhed og sikre, at man leverer en høj kvalitet af arbejde. Et andet tip er at skabe og dele kvalitetsindhold, som for eksempel at skrive blogindlæg eller være gæsteblogger, for at positionere sig som en ekspert i sit felt.

Tidsstyring og produktivitet

Effektiv tidsstyring er afgørende for at være en succesfuld freelancer. At sætte klare mål er et nøgleaspekt for at bygge en succesfuld freelancevirksomhed og forbedre tidsstyring og produktivitet. At opnå en arbejds- og privatlivsbalance er også afgørende for effektiv tidsstyring og vedligeholdelse af produktivitet som freelancer.

Desuden kan freelancere forbedre deres tidsstyring ved at arbejde fra lejede kontormiljøer for at opretholde en professionel rutine. Freelancere har også fleksibiliteten til at tilpasse sig variabel arbejdsbelastning og kan organisere deres tidsplaner efter eget behov.

Kommunikation og samarbejde med kunder

Kommunikation og samarbejde med kunder er afgørende for en succesfuld freelance virksomhed. Freelancere kan øge deres kommunikations- og samarbejdsevner ved at benytte sig af forskellige metoder og teorier, som kan hjælpe dem til at forstå sig selv og andre.

En anden vigtig del af kommunikationen med kunder er at udforme en professionel kontrakt for opgaver, som fastsætter klare forventninger og beskytter begge parters interesser. Ved konsekvent at levere ekstraordinær service og overgå kundens forventninger, kan freelancere skabe langvarige relationer med deres kunder.

Resumé

At være freelancer har mange fordele, herunder frihed, fleksibilitet, alsidighed, og potentialet for højere indtjening. Men det indebærer også udfordringer som finansiel ustabilitet, ansvar for at skaffe kunder og administrere egen forretning, samt balancering af arbejdet mellem forskellige projekter og virksomheder. For at blive en succesfuld freelancer er det vigtigt at håndtere disse udfordringer ved at have en stærk strategi, en effektiv tidsstyring, gode kommunikationsfærdigheder, og en vedvarende lyst til at lære og udvikle sig.

Ansæt på Giig
Du kan ansætte freelance på Giig, eller udbyde en opgave.
Bliv freelancer på Giig
Opret dig som freelancer på Giig og bliv mere synlig for virksomheder.
Ansæt danske freelancer på Giig
Opret dig på Giig og gør det nemt at finde, kontakte og ansætte danske freelancere.

Ansæt på Giig!

På Giig kan du nemt ansætte en dansk . Du kan udforkse vores mange danske freelancere eller udbyd en opgave
billede med tre freelacnere som står ved et bord

Ansæt danske freelancere på Giig!

På Giig kan du nemt ansætte danske freelancere. Du kan udforkse vores mange danske freelancere eller udbyd en opgave.
billede med tre freelacnere som står ved et bord

FAQ

Ofte stillede spørgsmål indenfor dette emne.

Hvad er en freelancer?

En freelancer er en selvstændig erhvervsdrivende, der tilbyder sine ydelser og ekspertise inden for et givent fagområde på kontraktbasis til andre virksomheder i stedet for at være fastansat.

Hvad er fordelene ved at være freelancer?

Fordelene inkluderer frihed og fleksibilitet i forhold til arbejdstid, sted og valg af opgaver, mulighed for at arbejde med en mangfoldighed af projekter og brancher, potentiale for højere indtjening og personlig udvikling samt faglig specialisering.

Hvad er udfordringerne ved at være freelancer?

Udfordringerne omfatter finansiel ustabilitet, behovet for selv at skaffe kunder og administrere egen forretning, balancering af arbejdet mellem projekter, håndtering af regnskab og skat samt usikkerhed omkring indtægt og arbejdsmængde.

Hvordan håndterer freelancere skat og regnskab?

Som freelancer skal man selv stå for bogføring, regnskab og betaling af skat. I Danmark skal man have et CVR-nummer og en enkeltmandsvirksomhed, hvis den årlige omsætning overstiger 50.000 kr. Det anbefales at konsultere en revisor for at sikre korrekt skatteafregning.

Kom i gang helt gratis!

Er du klar til at tage freelancing seriøst? Om det er at kontakte flere freelancere eller luk flere kunder, så er Giig det rette sted.

En freelancer der samarbjder med en virksomhed